februar 9, 2022

Har du hørt historien om den kinesiske bonden?
Hvis ikke, så ta deg et par minutter og lytt til den her.

Kanskje, sa den kinesiske bonden

Kanskje vi også skulle brukt det ordet mer? Og bruke det i en litt ny kontekst.

Vi sier kanskje når vi er usikre på noe. For å unngå å ta en beslutning eller når vi virkelig ikke vet. Og så bruker vi sterke, overbevisende sort/hvitt ord når vi tror vi har fasiten, det endelige svaret, sannheten.

Suksess = mange kunder = masse penger = mer…?

Driver du egen bedrift, eller vurderer å starte opp, så har du sikkert en eller annen definisjon på hva du legger i det å ha suksess med bedriften. Ofte så har det å gjøre med kunder – ønsket om mange kunder fordi mange kunder forbindes med god inntjening. Og det må jo gi en god følelse av frihet, eller hva? Så spørsmålet kan da være; er du suksessfull med følelsen av FRIHET når du har fått mange kunder og har høy inntjening?

Kanskje…

Kanskje vil du ha mer frihet i form av å kunne unne deg flere materielle goder. Kanskje vil mange kunder gi deg flere utfordringer som du ikke visste om før alle disse kundene. Kanskje du blir mer anerkjent for det arbeidet du gjør fordi flere vet om deg. Kanskje gir alle kundene deg mer jobb fordi det er flere mennesker du skal ta vare på og følge opp. Kanskje du endelig kan ansette andre til å gjøre jobbene du selv synes er vanskelige. Kanskje gjør det å ansatte at du må forholde deg til lover og regler du ikke er kjent med. Kanskje..

En krise er kanskje en velsignelse

Lytt til hisorien om den kinesiske bonden for den har et godt buskap.
Uansett hva vi opplever, så kan vi aldri vite om noe er 100% det ene eller det andre. Det som tilsynelatende kan oppleves som en fantastisk mulighet, kan gi nye utfordringer. Og en “krise” kan være en velsignelse. Hva det er, vet vi ikke før i etterkant.

Eller hva tenker du?

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}