Hvor gjør du av alle tankene?

x
Dagsplan og kaffe