mars 13, 2023

Hvor mye tid har du brukt så langt i dag på enten å bekymre deg for noe i fremtiden, eller bære nag for noe i fortiden?

Lytt her til podcast episoden

Det er jo ikke snakk om noen få minutter men gjerne timer, hver dag, som vi bruker på å bekymre oss for noe som kanskje kan, hvisomdersomat, skje. Vi bruker energi på å lage tankespinn på et mulig utfall, en gang der i fremtiden. Og så skaper vi reaksjoner og handlinger i nået basert på det.

  • Som å unnlate å ta en telefon, i frykt for en reaksjon i andre enden eller kanskje en avvisning.
  • Som å utsette å svare på en epost, fordi du forventer det vil gi merarbeid.
  • Som å utsette å komme i gang med et prosjekt, for hva om det ikke går….

Og så er det fortiden. Vi lager oss masse historier rundt den også. Men hva om vi ikke husker fortiden nøyaktig slik den var?.. Det er et tema til en annen gang.

Hvor mye tid er igjen til her og nå?

Det er alltid mye å gjøre. Vi går (eller løper) rundt og tror at når bare… så vil vi få den etterlengtede tiden til bare å være. Så vi bruker tid på å bekymre oss over prosjekter, økonomi, oppgaver, barna, dagen i morgen, når det er tid vi har. Akkurat her og nå.

Kanskje må vi kalle det en pause for å klare å stoppe opp, og det er helt greit. Viktigst er å stoppe opp. Lytte. Se. Føle. Observere.

Hvordan gi slipp på noen av bekymringene

Et verktøy som kan være til stor hjelp, er å

  • Sette deg ned et uforstyrret sted
  • Lukk øynene
  • La deg selv bli guidet i en meditasjon

Derfor har jeg satt sammen en meditasjon som nettopp har fokus på det å gi slipp på noe av bekymringene for fremtiden og isteden ta deg til her og nå slik at du kan kjenne på roen.

Den ligger på siden til Wisdom From North og er helt gratis.

Gi slipp på bekymringer meditasjon

Hvor mye tid velger du å gi til hvem?

Når vi klarer å roe sinnet, å være i nået, er det også enklere å ta valg som er i tråd med det vi egentlig vil. Ikke valg tatt i frykt eller bekymring for noe i fremtiden, eller anger og nag for noe i fortiden, men ærlige valg. Gode valg. Som valget om hvem eller hva som skal få din tid og ditt fokus akkurat nå.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}