desember 28, 2019

Noen ganger er det akkurat det du trenger; å snu deg tilbake. Spesielt disse dagene her, der vi vender blikk og fokus mot alt det nye som ligger foran oss.

“Hva er intensjonene dine for dette året?”, spør vi. “Hva er målene dine?“. Ingen ting galt i det. Når det nye året er et faktum, så er det nettopp der vi skal være. Med “blanke ark og fargestifter”(dog med en stabel utfylte notatbøker fra alle tidligere år som til sammen utgjør erfaring). Men før du kommer tid; snu deg tilbake.

fargestifter

Snu deg – hvor sto du i fjor?

Fysisk, mentalt, med helsa og i relasjoner; hvor stor du – hvor var du for nøyaktig ett år siden?

Hva gikk igjennom hodet ditt på samme tid i fjor?
Hva forventet du av året som lå foran deg?
Hva fryktet du?
Hva trodde du at du måtte ha eller gjøre for å nå målene du satt deg? Og hva har vist seg å være resultatet?
Hva vet du nå, som du ikke visste i fjor?
Hva kan du nå, som du ikke kunne på samme tid i fjor?
Hvem har du møtt i år, som du ikke kjente i fjor?

Se deg tilbake

Det er gjennom feilene vi lærer. Ikke feil som i; “du har feilet”, men alt det vi trodde var sant, for ett år siden. Alt i vi trodde om hvem vi selv var, for ett år siden. Alt vi trodde vi måtte være for å lykkes, for ett år siden. Alt vi trodde vi måtte ha i livet for å være lykkelige, for ett år siden. Alt som var tro, men som kanskje viste seg å kun være en del av en større sannhet, eller ikke sant overhode… Det er det vi lærer av. Hvis vi tørr å se oss tilbake.

Ikke for å dømme oss selv (eller andre)
Ikke for å se på oss selv som mislykket
Kun for å lære
Og så se ALT vi faktisk HAR lært!
Alt vi faktisk fikk til!
Alt vi faktisk har opplevd!
Alt det fine som egentlig har skjedd.


Snu deg, slik at du igjen kan vende blikket fremover

Snu deg, slik at du kan anerkjenne deg selv, og året som har vært.
Snu deg, slik at du kan stoppe opp, før du løper videre.
Snu deg, slik at du kan vende blikket fremover mot nye mål og visjoner.

Når du vil koble deg på deg selv

Da jeg tok coaching utdannelsen for år tilbake, så var en av de mektigste øvelsene jeg lærte “Future Self”. Når vi tillater oss selv å stoppe opp, så kan vi også lettere koble oss på oss selv, og på noe større enn oss selv.

Meditasjonen under, av Jannecke Øinæs i Wisdom From North, er en slik Future Self meditasjon. Anbefales! Du finner den her. Det er en nydelig måte å koble deg på deg selv, og det du ønsker å skape i det nye året.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}